OTIS INTERNATIONAL xác định “Luôn tập trung nâng cao sự hài lòng của khách hàng bằng những sản phẩm có chất lượng phù hợp, an toàn và dịch vụ tốt nhất với giá cả hợp lý” là chính sách cạnh tranh để đưa nhãn hàng Herbal Powder Meli trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực.

Để Công ty ngày càng phát triển bền vững, cán bộ và nhân viên OTIS INTERNATIONAL quyết tâm cải tiến không ngừng mọi mặt để có được:

 “NHÂN LỰC GIỎI – QUY TRÌNH TỐI ƯU

GIÁ THÀNH HỢP LÝ – KHÁCH HÀNG VỪA Ý”

Nhằm thực hiện được chính sách trên, Lãnh đạo Công ty cam kết:

  • Sử dụng mọi nguồn lực cần thiết để thực hiện, duy trì và cải tiến thường xuyên tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000:2018.
  • Luôn lắng nghe ý kiến, phản hồi của khách hàng để cải tiến và đa dạng hóa sản phẩm.
  • Nhân viên ở mọi cấp đều được đào tạo đủ các kiến thức, kỹ năng cần thiết theo yêu cầu của từng công việc và nhận thức rõ về tầm quan trọng của việc đáp ứng cao nhất các yêu cầu của khách hàng là nhân tố quyết định mang lại sự thành công cho Công ty.
  • Cố gắng để đảm bảo rằng chính sách này được thấu hiểu, thực hiện và duy trì tại mọi cấp trong Công ty.