OTIS INTERNATIONAL xác định “Luôn tập trung nâng cao sự hài lòng của khách hàng bằng những sản phẩm có chất lượng phù hợp, an toàn và dịch vụ tốt nhất với giá cả hợp lý” là chính sách cạnh tranh để đưa nhãn hàng Herbal Powder Meli trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực.

Để Công ty ngày càng phát triển bền vững, cán bộ và nhân viên OTIS INTERNATIONAL quyết tâm cải tiến không ngừng mọi mặt để có được:

 “NHÂN LỰC GIỎI – QUY TRÌNH TỐI ƯU

GIÁ THÀNH HỢP LÝ – KHÁCH HÀNG VỪA Ý”

I. Sản phẩm sữa hạt dinh dưỡng tại Nhà máy Otis được cấp Giấy chứng nhận ISO 22000:2018 Tiêu chuẩn FDA của Hoa Kỳ.

1.1 Giấy chứng nhận ISO 22000:2018

Nhằm thực hiện được chính sách trên, Lãnh đạo Công ty cam kết:

  • Sử dụng mọi nguồn lực cần thiết để thực hiện, duy trì và cải tiến thường xuyên tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000:2018.
  • Luôn lắng nghe ý kiến, phản hồi của khách hàng để cải tiến và đa dạng hóa sản phẩm.
  • Nhân viên ở mọi cấp đều được đào tạo đủ các kiến thức, kỹ năng cần thiết theo yêu cầu của từng công việc và nhận thức rõ về tầm quan trọng của việc đáp ứng cao nhất các yêu cầu của khách hàng là nhân tố quyết định mang lại sự thành công cho Công ty.
  • Cố gắng để đảm bảo rằng chính sách này được thấu hiểu, thực hiện và duy trì tại mọi cấp trong Công ty.
Giấy chứng nhận sản xuất và kinh doanh thực phẩm
Giấy chứng nhận sản xuất và kinh doanh thực phẩm

1.2. Tiêu chuẩn FDA của Hoa Kỳ

FDA là gì?

FDA được viết tắt bởi cụm từ Food and Drug Administration – Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ. Đây là cơ sở quản lý thực phẩm và dược phẩm của Hoa Kỳ, thuộc Bộ Y Tế vụ nhân sinh Hoa Kỳ. FDA được thành lập vào năm 1906, trụ sở chính tại White Oak, Maryland.

Tiêu chuẩn FDA là gì?

Tiêu chuẩn FDA là những quy định khắt khe của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đưa ra để giám sát độ an toàn những sản phẩm thuộc danh mục quản lý của mình lưu hành trên thị trường Hoa Kỳ. Do đó, nếu bất cứ một nhà xuất khẩu nào nếu muốn đưa sản phẩm của mình vào thị trường Hoa Kỳ thì đều phải tuân thủ những quy định của Cục FDA và có được giấy chứng nhận FDA.

Sản phẩm sữa hạt dinh dưỡng tại nhà máy Otis được cấp giấy chứng nhận FDA
Sản phẩm sữa hạt dinh dưỡng tại nhà máy Otis được cấp giấy chứng nhận FDA

II. Bản tự công bố sản phẩm

2.1. Bản tự công bố sản phẩm sữa hạt dinh dưỡng

Yêu cầu về an toàn thực phẩm Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số; QCVN 8-1-2011 BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tổ vị nằm trong thực phẩm QCVN 8-2 2011/BYT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ở nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm. Chung tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tinh pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm.
 
z3841045226862 b8a14f2dacfe33f565355ee996a189d4
Bản tự công bố sản phẩm sữa hạt dinh dưỡng

2.2. Bản tự công bố sản phẩm sữa ngũ cốc thảo dược

Yêu cầu về an toàn thực phẩm Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số; QCVN 8-1-2011 BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tổ vị nằm trong thực phẩm QCVN 8-2 2011/BYT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ở nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm. Chung tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tinh pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm.
 
bản tự công bố sản phẩm
Bản tự công bố sản phẩm sữa ngũ cốc thảo dược